תרשים 4 שיפוט אשמה על ידי נבדקים נורמטיביים שהגיבו על הצגה מוסרטת בתנאים השוגים של ביטחץ, כוונה ונזק