תרשים 3 שיפוט אשמה על ידי אסירים שהגיבו על הצגה מוטיטת בתנאים השונים של ביטחון, כווגה ומק