לוח 2 מקדמים מקומיים של יחסי הגומלין הדו-כיווגיים 1שנ> תגאי ההיבט לגב» משתת‭0>0‬ נורמטיביים שהגיבו על השאלון. המקדמים מבוטאים באמצעות ערכי ‭= * ;F‬ מקדם מובהק ב‭01-‬