תרשים 2 שי0וט אשמה על יד* נבדקים נורמטיביים שהגיבו על שאלון בתנאים השונים של ביטחון, כוונה ונזק