בפתח השער רמייה ועדות ראייה: היבטים סוציופסיכולוגיים

בפתח השער רמייה ועדותראייה : היבטים סוציופסיכולוגיים לעדות ראייה יש השפעה רבה על הכרעות משפטיות . עדות שקרית הניתנת בביטחון רב עלולה להוביל להרשעה , בעוד עדות תקפה הניתנת בחוסר ביטחון עלולה להידחות . הפרק הראשון בחלק זה של הספר מציג השלכות אפשריות של נתק בין תחומי דעות שונים העוסקים , כל אחד בדרכו , בעדות ראייה . הוא מפגיש היבט נוירופסיכולוגי , שהינו פרטני במיוחד , עם היבט תרבותי המחייב ראייה מבעד למשקפיים שמקנים חשיבות מיוחדת ליסודות קבוצתיים שמעבר לפרט . פרק זה מציע קשרי גומלין בין היבטים אלה לבין ההיבט הפורנסי , שעיקרו זיהוי פנים של חשוד השייך לתמונות פניהם של פושעים . הפרק השני מפגיש עדות ראייה , שהיא נושא אכיפתי משפטי , עם שיפוט מוסרי , הנחקר ביסודו בהקשרים פסיכולוגיים . זאת , באמצעות צפייה בשיפוט מוסרי של אמינות העדות על בסיס מידע בדבר כוונה , נזק וביטחון של עד הראייה בטיב עדותו . ייחודו של מחקר זה הוא בהשוואת שיפוטים כאלה על ידי אסירים לשיפוטים בתנאים דומים המבוצעים על ידי משתתפים נורמטיביים . הממצאים מצביעים על הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות הללו בתפיסה ערכית מוסרית של עדות ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן