טבלה 2 הגדרות הלגתיות של סוגי מוסר למי פוסקי אשכנז