הגישה הסוציולוגית־ההיסטורית לחקר הענישה הפלילית

הגישה הסוציולוגית ההיסטורית לחקר הענישה הפלילית אברהם טננבאום ענישה פלילית בחברה האנושית מוסד הענישה עתיק כימי החברה האנושית עצמה . בכל המיתוסים הידועים מופיעים מוטיבים של ענישת הפרט על ידי החברה או הריבון . אין כמעט מיתוס עתיק כלשהו מבלי שמופיעים בו , בין השאר , תיאורים של חטא ועונש . סיפור הגירוש מגן עדן הוא דוגמה אחת של ענישה . אדם , חווה והנחש ביצעו את הפשע של אכילת פרי עץ הדעת , ועל כך נענשו : רגליו של הנחש קוצצו והוא קולל ב"ועפר תאכל כל ימי חייך . " על חווה נגזר ללדת בייסורים ועל אדם נגזרה עבודת פרך בחקלאות . נוסף על כך גורשה כל החבורה מגן עדן לנצח . אף על פי שנראה לנו שאדם נענש בחומרה , היה עונשו של אדם , קל יחסית לעונשו של פרומתאוס . על פי המיתולוגיה היוונית , היה פרומתאוס האיש שגנב את האש מהאלים ומסרה לבני האדם . כעונש על פשע חצוף זה נענש פרומתאוס להיות כבול לסלע כשנשר אוכל את כבדו בעודו חי במשך היום , ובמשך הלילה גופו מתרפא , כך שלמחרת יכול הנשר להמשיך את סעודתו בכבדו . פרומתאוס אינו היחיד שנענש במיתולוגיה היוונית ; רבים אחרים נענשו שם על עברות שונות ומשונות . הסיפורים עצמם א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן