בפתח השער

בפתח השער מוסד הענישה עתיק הוא באנושות עצמה . מוטיב החטא ועונשו עובר כחוט השני לאורך ההיסטוריה האנושית ומופיע בתרבויות שונות בלבוש של מיתוסים מרכזיים . באותה מידה , מוסד הענישה מעמיס על החברה מטענים מצפוניים וכלכליים , והיא מוצאת עצמה במשך דורות רבים שרויה בהתלבטות באשר להצדקת הענישה וליעילותה . התלבטות זו משתקפת בעיסוק המדעי בענישה , המאופיין בריבוי היבטים . שניים מביניהם , החשובים במיוחד בהקשר קרימינולוגי , משמשים בסיס לפרקים הכלולים בחלק זה של הספר . מטבעה , ענישה חייבת להתבסס על הסכמה בדבר חומרת עברות ותקנונה ( standardization ) של חומרה זו . בנושא זה עשו סלין ווולפגנג ( 1964 Sellin & Wolfgang , ) עבודה חלוצית , שהובילה לגל של מחקרים שבוצעו ברובם באוניברסיטת בר אילן , בעיקר במחלקה לקרימינולוגיה . הפרק הראשון בחלק זה של הספר , ברוחן של העבודות דלעיל , עוסק בחוק פסיכופיסי כאמצעי בסיסי למדידת חומרתן של עברות . לשם כך , המחברת מציגה סקירת ספרות כבסיס להצעתה להפקה מדעית של "כללים ראויים לענישה בריבוי עברות . " הפרק השני עוסק בגישות סוציולוגיות שונות לענישה פלילית . גישה היסטורית מבקשת ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן