לוח1 התפלגות מסמר התלונות בגושא סכסוכי שכנים על 0י קבוצות אוכלוסייה