שיטור קהילתי כשיטור של "הדברים הקטנים": גודל הקהילה וסכסוכי שכנים כמקרה מבחן

שיטור קהילתי כשיטיל של "הדברים הקטנים : " גודל הקהילה וסכסוכי שכנים כמקרה מבחן ישראל קים ואבי ברוכמן איכות החיים של בני תרבות מסוימת היא תולדה של תרבות החיים שהם מקיימים . אחד הביטויים להימצאותה או להיעדרה של איכות חיים הוא התופעה של סכסוכי שכנים . מחקר זה עוסק בקשר שבין גודלה של קהילה לבין שיעור "סכסוכי השכנים" בתוכה ובהשלכותיו על הטיפול המשטרתי בתופעה . נגדיר את התופעה של סכסוכי שכנים בסכסוכים בין שכנים המהווים עבירות על חוקים מסוג "חטא" ו"עווך . המחוקק סיווג את העבירות על פי חומרת המעשה . הביטוי לחומרת העבירה הינו מידת העונש המרבי המוטל על מבצעה ( פרקים בכשירויות המשטרה , . 1983 מוגדר בפקודת הפרשנות [ נוסח חדש . ([ " חטא" הינו עבירה שנקבע לגביה בחוק , בין היתר , עונש של תקופת מאסר שאינה עולה על חודש ימים " . עוון" משמעו כל עבירה שאינה חטא ואינה פשע , שנקבע לגביה בחוק , בין היתר , עונש של תקופת מאסר העולה על תקופה של חודש ימים ולא יותר משלוש שנים . " פשע" מוגדר בחוק ככל עבירה שנקבע לגביה בחוק עונש של תקופת מאסר העולה על שלוש שנים . החוק עושה זאת בתחומים של שמירת ניקיון , השחתת פני מק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן