שיטור קהילתי: תקווה חדשה או גימיק בסוף המילניום?

שיטור קהילתי : תקווה חדשה או גימיק בסוףהמילניום ! יהודה אלירס מערכת אכיפת החוק , והמשטרה בכללה , אחראית לשמירת הסדר החברתי ( אמיר , Bittner , 1970 ; Klockars , 1985 ; 1998 ואחרים . ( כאשר הסדר החברתי מאוים , מערכת זו מפעילה את סמכויותיה ועוצמתה החוקיים להשבת הסדר על כנו . רוברט פיל , מייסד המשטרה המודרנית , הגיע למסקנה Sullivan , 1977 ; Peak & Glensor , 1996 ) ואחרים ) כי הדרך לשיקום הסדר החברתי טמונה בהתארגנות ובמיסוד נאותים של הכוח המשטרתי , בפרישה נכונה , בהפרדת רשויות , בהכפפת המשטרה לדרג הממשלתי , בהכשרת כוח אדם , ובעיקר בהגדרת היעד העיקרי של המשטרה — מניעת עבירות . הכוונה היתה להפעיל את השוטרים כך שבמקום לפזר הפגנות סוערות או לאתר פושעים לאחר שביצעו את העבירה , ייווצר מצב שבו לא יתרחשו הפרות סדר ופשיעה , וזאת תוך שמירה על העיקרון "המשטרה היא הציבור והציבור הוא המשטרה . " בחוק המהפכני במונחים של אותם ימים ( Metropolitan Police Act , 1829 ) ובסדרת פקודות קבע משטרתיות שפורסמו בלונדון בעקבות חוק זה , התמסדה המשטרה כארגון ממלכתי , מקצועי ויוזם . העקרונות של מניעת עבירות והתחברות לציבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן