לוח 3 התפלגות התסמינים של PTSD ושימוש בסמים (באחוזים) בקרב אסירות*