לוח 2 אירועים טראומטיים בילדות ובגיל ההתבגרות של אסירות על-פי סוג ההתעללות החמור ביותר*