לוח1 מספר העבריינים הערביים וחלקם היחסי בקרב כלל אוכלוסיית העבריינים המורשעים הבוגרים בישראל בשנים נבחרות בין 1951 ל־1992