לוח 6 ממוצעים של הצדקת עברה מה>בט אישי על-ידי ארבעים וחמישה הנבדקים המבוגרים בתנאים השונים של פרידיספוזיציה לפי שלושת ממדי ‭EPQ-H‬ ושל נושא השיפוט