לוח 5 ממוצעי מבוגרים תואמנים (קוגפורמיים) ואסירים בכל אחד מממדי n־EPQ