תרשים 3 ממוצעים של הצדקת עברות על-ידי אסירים בעוון עברות רכוש בתנאי הניסוי השונים