תרשים 2 ממוצעים של הצדקת עברות על-ידי תלמידי תיכון בתנאי הניסוי השונים