תרשים 1 ממוצעים של הצדקת עברות על-ידי נערים חוסים בתנאי הניסוי השונים