לוח1 משתתפי המחקר — סטטיסטיקות תאוויות של נתוני רקע