בפתח השער

בפתח השער חלקו הראשון של הספר מכיל שישה פרקים , העוסקים , כל אחד בדרכו , בקשר שבין חברה לעבריינות . הפרק הראשון , השני והשלישי דנים בהשפעת גורמים המצויים ברמת המקרו — הכלל חברתית , על רמת המיקרו — הפרט ועולמו הפנימי . הפרקים הרביעי והחמישי דנים בהשפעתם של תהליכי מקרו שמקורם מדיני על התנהגותם של בני אדם . הפרק השישי דן בקשר בין עברו של הפרט למצבו העברייני בהווה . דורקהיים מדגיש את חשיבותה של רמת המקרו בדברו על "עובדות חברתיות" המצויות מעבר לפרט . הוא אף מואשם בראיית החברה כישות מטה פיםית . אך לאמיתו של דבר , אין הוא מתעלם מרמת המיקרו : "החברה קיימת וחיה רק בפרטים ובאמצעות הפרטים ... היא אמיתית רק במידה שיש לה מקום בתודעה האנושית , " הוא כותב . ( p . 341 Durkheim , 1915 , ) דבר זה נשתכח מחוקרים רבים , הדנים בחברה תוך התעלמות מתודעתו של הפרט האנושי . הפרק הראשון מחזיר לתודעה זו את המקום שייעד לה דורקהיים , בבודקו את תיאוריית האנומיה של מרטון מנקודת מבטו של הפרט . מדמון רואה את האנומיה כנובעת ממתח בין יעדים המוגדרים תרבותית לבין האמצעים המקובלים להשגתם . המתח נוצר כתוצאה ממחסומים מבניים הנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן