הקדמה קרימינולוגיה במקומותינו מדע רחב־גבולות או שעטנז רב־תחומי?

הקדמה קרימינולוגיה במקומותינו מדע רחב גבולות או שעטנז רב תחומי ! בשכונתו של ר' מאיר היו בריונים , והיו מצערים אותו הרבה . התפלל עליהם ר' מאיר שימותו . אמרה לו ברוריה אשתו t מה דעתך ? משום שנאמר ? "יתמו חטאים ? ... " וכי כתוב "חוטאים " ? " חטאים" כתוב ; ( ברכות י ע"א ) ספר זה הופק כדי לשמש יד לזכרו של חנוך הופמן , איש אקדמיה כשרוני ואציל נפש מאין כמותו . חנוך עשה גדולות ונצורות להפקת ידע קרימינולוגי מדעי , עיוני ויישומי . בתחום העיוני הוא התווה דרך מקורית וחדשנית ( שחלק ממנה משתקף במאמרו הכלול בספר זה ) לגישור בין סוציולוגיה של סטייה לבין ענפים אחרים , שמקובל לראותם כחלק ממדע הקרימינולוגיה . הוא השקיע את מיטבו ביישום ידע קרימינולוגי כדי לסייע בסתר לאלה שנזקקים לכך במיוחד , כגון מכורים לסמים וזונות . עורכי הספר , משה אדד ואנוכי , מקווים שברוח עשייתו של חנוך , הספר אכן יגרה עבודה עיונית ויישומית בתחומים הנידונים . הספר מכיל מגוון נושאים הנחקרים ונלמדים במקומותינו , בעיקר במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן . נושאים אלה קובצו בספר בחמישה שערים : חברה ופשיעה ( היבטים סוציולוגיים , ( פש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן