עבריינות וסטייה חברתית תאוריה ויישום

עבריינות וסטייה חברתית תאוריח ויישום עבריינות וסטייה חברתית תאוריה ויישום עורכים משה אדד . יובל וולף עורכות משנה מלכה אלק טובה רוזנבלום הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן עוזרות עריכה לימור גויטע טלי שימקין יוצא לאור בסיוע : קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל המועצה הלאומית לקרימינולוגיה לשכת סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן הפקולטה למדעי החברה , אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן