קרובה ( קרובות )

על - פי מנהג האר"י מרמזת הקערה על עשר הספירות של הקבלה . שלוש המצות המונחות במרכז מרמזות לשלוש ספירות : כתר , חכמה , בינה . המצה התחתונה כנגד ישראל ; האמצעית כנגד לוי והעליונה כנגד ישראל . מימין למצות זרוע וחרוסת ; באמצע מרור , למטה חזרת ומשמאל ביצה וכרפס . על - פי מנהג הגר"א מניחים רק שתי מצות ( " לחם משנה") , מימין לה מרור וזרוע ומשמאל חרוסת וביצה . בין הספרדים מקובל לסדר את הקערה על מגש גדול . הזרוע , שהיא בשר צלוי , באה כזכר לקרבן פסח ; הביצה זכר לקרבן חגיגה ; החרוסת זכר לטיט ומשמשת לטיבול ; כרפס הוא כל ירק שאוכלים בסעודה ; מרור וחזרת הם לאכילת מרור ולכורך . ראוי להזכיר כי קערת הסדר היא נושא מרכזי באמנות היהודית . קרובה ( קרובות ) מסוגי הפיוט , ואולי הנכבד שבהם . במקורה נולדה הקרובה כדי לשמש תחליף פיוטי לתפילת העמידה ( " תפילת שמונה - עשרה " או " תפילה בלחש") שהיא - על צורותיה השונות - הגרעין של כל אחת מן התפילות בכל ימות השנה . הנוהג להשמיע באוזני הקהל ( בחזרת הש"ץ ) ניסוח פיוטי חדש של העמידה מקורו ברצון לגוון את התפילה ולהימנע מחזרה קבועה על נוסח אחד זהה . נוהג זה ידוע לנו כ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור