רשימת המשתתפים

רשימת המשתתפים פוופ' תמר אלאוו החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ורד בא גד אלימלך בית הספר לחינוך , אוניברסיטת בראילן פרופ ' יורם בילו החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ד " ו אורית יפה בית הספר לחינוך , האוניברסיטה העברית בירושלים ד " ו נסימ ליאון המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת בראילן ד"ו קימי קפלן המחלקה לתולדות ישראל ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי , אוניברסיטת בראילן ; עמית מחקר , מכון ון ליר בירושלים ד " ו נורית שטדלר החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ו יעל שנקו מכללת ספיר והחוג לספרות עברית , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ו מיכל שקד החוג לפסיכולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים מבון ון ל » ר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד