ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אייזנשטדט , שמואל נ . 2004 , ' פונדמנטליזם , כיתתיות ומהפכה : המינור היעקוביני של המודרניות , חיפה וירושלים : אוניברסיטת חיפה וכתר . אלאור , תמר , . 1992 משכילות ובורות : מעולמן של נשים הרריות , תל אביב : עם עובד . . 1993 , — "משילה לא רואים את איסלנד : ארוע רחלים , " אלפיים ר . 1998 , — . 82-59 . בפסה הבא : נשים ואוריינות בציונות הדתית , תל אביב : עם עובד . . 2006 , — מקומות שמורים : מגדר ואתניות במחתות הדת והתשובה , תל אביב : עם עובד . אלאור , תמר , וערן נריה , תשס"ד . '" המשוטט החרדי : ' צריכת זמן ומרחב בקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים , " עמנואל סיון וקימי קפלן ( עורכים , ( חרדים ישראלים : השתלבות בלא טמיעה , ? ירושלים ותל אביב . מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד , עמ' . 196-171 אליאור , רחל , . 1992 אחדות ההפכים.- התיאוסופיה המיסטית של חב"ר , ירושלים : מוסד ביאליק . אנדרסון , בנדיקט , . 1999 קהיליות מדומיינות.- הגיגים על מקורות הלאומיות ועל התפשטותה , בתרגום דן דאור , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה . באבא , הומי ק . 2004 , ' "שאלת האחר : הבדל , אפליה ושיח קולוניאלי , " ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד