בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית־מזרחית

בניית סמכות קהילתית מקומית בתנועת התשובה החרדית מזרחית נסים ליאון חוקרים רבים מתארים את החברה החרדית כ"תרבות מובלעת , " כלומר חברה מתבדלת , הנסמכת על חלוקת תפקידים נוקשה יחסית שבמרכזה אתוס של למדנות דתית ( פרידמן . ( Sivan 1995 ; 1991 אמנם בשנים האחרונות החלו להתפתח מגמות של מפנה אפשרי בחברה החרדית , אולם עדיין נראה כי האסטרטגיה המרכזית שלה היא היבדלות . מטרת ההיבדלות לווסת את החיכוך עם כוחות המודרניזציה ולהתמודד עם ערכים מרכזיים של החיים המודרניים המורכבים , ובהם עבודה ויצרנות ( חקק ; 2005 שטדלר תשס"ד . ( מיקוד המחקר בחרדים האשכנזים הביא חוקרים רבים לעסוק בהיבטים שונים של מיסוד אסטרטגיית ההיבדלות , ובשנים האחרונות גובר העיסוק בשאלת היחס בין היבדלותה של החברה החרדית מהחברה הסובבת אותה לבין התחככותה עמה ורצונה להשפיע עליה . אחד ממוקדי מחקר זה הוא ההתעוררות הדתית חרדית בקרב יהודים מזרחים . משנות השמונים של המאה ה 20 מורגשת תסיסה תרבותית בקרב היהודים 1 המזרחים הדתיים בישראל . חלק ניכר מתסיסה זו מקורו בתנועת התשובה החרדית ביהדות המזרחית . המונח "תנועת תשובה" במובנו הפופולרי מתייחס בחברה ה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד