"כל הזכויות שמורות לענת": רבניות גדולות ורבניות קטנות בתעשיית הדת והתשובה

" כל הזכויות שמורות לענת : " רבניות גדולות ורבניות קטנות בתעשיית הדת והתשובה תמר אלאור בעבודת שדה שערכתי בשכונה במרכז הארץ בקהילה הדתית מזרחית חיפשתי נושאים מקבילים לנושאים שחקרתי בקהילה החרדית אשכנזית ובקהילה הדתית לאומית ( אלאור . ( 1998 ; 1992 חיפשתי נשים העוסקות בלימוד תורה . טבעה של עבודה אנתרופולוגית שהנושאים הנחקרים בה מעוצבים לא מעט בידי הסובייקטים הנחקרים . כך למשל , חיפשתי קבוצות לימוד של נשים דתיות חרדיות , אך בסופו של דבר מצאתי קבוצות לימוד הטרוגניות דווקא . גיליתי קבוצות שמשתתפות בהן נשים שמידת ההקפדה הדתית שלהן מגוונת ; קבוצות המיועדות לקהל מעורב של נשים וגברים ( עם הפרדה פיזית ביניהם ;( קבוצות המיועדות לקהל דתי ולקהל שאינו דתי כאחד ; קבוצות תמיכה לנשים חרדיות ועוד . בתוך הפסיפס הזה זיהיתי מגמה כפולת פנים של הכלה וסימון . מחד גיסא , נעשית הכלה של כל הנוכחות והנוכחים אל תוך הקהל הקדוש של בני ישראל , ומאידך גיסא נעשה סימון של אלה מהם שכבר קיבלו עליהם את אורח החיים הדתי . התנועה הכפולה הזאת מאפשרת לכולם להרגיש חלק מן הקהילה התקינה , אך בה בעת היא מסמנת בתוך הקהילה את ה"תקיני...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד