ילדים עם אוטיזם: סמכות רבנית מול סמכות רפואית

ילדים עם אוטיזם : סמכות רבנית מול סמכות רפואית מיכל שקד מאמר זה עוסק במפגש שבין סמכויות מקצועיות לסמכויות דתיות חרדיות במסגרת הטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים . לשם כך אבחן את דפוסי ההתמודדות של אמהות חרדיות לילדים עם אוטיזם עם שאלות ולבטים בדבר הטיפול הרפואי וההשמה החינוכית של הילד . בסיטואציה זו עולים לעתים ניגודים בין תפיסות העולם של מקורות הסמכות המקצועיים לאלה של מקורות הסמכות הדתיים בנוגע לגידול ילדים ולצרכיו המיוחדים של הילד . בשל המרחק הרב בין התפיסות הטיפוליות השונות המוצעות להם , לא אחת מוצאים את עצמם ההורים במעמד של מתווכים בין גורמי הסמכות השונים , והם נאלצים להכריע בין טיפולים קונבנציונליים לטיפולים אלטרנטיביים , בין רפואה להלכה ובין הלכה למיסטיקה . אף שהאתוס של החברה החרדית מצהיר על מחויבות מוחלטת לסמכויות הדתיות ולהעדפה קטגורית שלהן על פני כל סמכות מקצועית או אחרת , ההתמודדות עם האוטיזם מלמדת שיש פער בין האתוס הזה לבין מציאות החיים היומיומית . אדון בכך בהמשך המאמר , לאחר שאתייחס לכמה סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות . א . אוטיזם , המרחב התיאורטי של המחקר ומסגרתו המתודולוגית...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד