סמכות פדגוגית נשית וגבולותיה: חינוך ופסיכולוגיה, טקסט ופרקטיקה בגני ילדות חרדיים

סמכות פדגוגית נשית וגבולותיה : חינוך ופסיכולוגיה , טקסט ופרקטיקה בגני ילדות חרדיים אורית יפה מבוא מאמר זה עוסק בהיבטים חדשים של סוגיית הסמכות בחברה החרדית , שעד כה לא הוצבו במוקד המחקר האנתרופולוגי פסיכולוגי של קהילה זו . במסגרת המאמר אבחן את מושג הסמכות כפי שהוא משתקף בשיח הפדגוגי המתנהל במסגרות חינוך חרדיות לבנות הגיל הרך ובתפקידן של הגננות כמקורות סמכות תרבותיים מקומיים . במאמר שלושה חלקים עיקריים . בחלק הראשון אדון בסמכותן החינוכית של הגננות ואבחן את קווי הדמיון בינה לבין סמכותם החינוכית של אנשי מקצוע במסגרות לימוד שאינן חרדיות . בחלק זה אסקור את משמעותה של עמדת סמכות זו בתהליך הפיכתן של הילדות ל"סובייקטים פדגוגיים , " כלומר סובייקטים הנתונים במעמד ובתפקיד מוגדרים במערכת החינוך הפורמלית . במוקד הדברים ניצב המפגש בין גננות לילדות . בחלקו השני של המאמר אבחן את סמכותן של הגננות מול גורמי סמכות שמחוץ לגן . בחלק זה מתבהרים גבולות סמכותן לעומת גורמי סמכות "גבוהים" יותר ( כגון סמכות גברית , ( וכן נחשפים המקורות שבהם משתמשות הגננות לתיקוף סמכותן ( למשל הטקסטים המקודשים . ( עוד אתחקה על מקו...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד