פתח דבר

פתח דבר לאגודת ישראל יש מועצת גדולי תורה , לש"ס יש מועצת חכמים ולעיתונים חרדיים יש ועדות רוחניות . חברי מועצות וועדות אלו הם מהאישים המובילים של תת הקבוצה או הזרם המדובר - יהיו אלו אדמו"רים חסידיים , ראשי ישיבות ופוסקי הלכה המזוהים עם הליטאים מתנגדים או עם החכמים המזרחים - ועל פיהם יישק דבר . הרטוריקה החרדית מעצימה את מקומם ואת מעמדם של מנהיגים בכירים אלו , וההיסטוריוגרפיה החרדית משווה להם מעמד מיתי , לעתים עוד בחייהם . ואולם , התבוננות מעבר למעמדן של הדמויות האלה ולאתוס החרדי החוצה גבולות בדבר סמכותן הבלתי מעורערת , מגלה פסיפס מנהיגותי מורכב הרבה יותר , ובו דרגי משנה של מנהיגויות מסוגים שונים ובעלי סמכות שמקורות סמכותם אינם דתיים בהכרח . ספר זה בוחן את התמורות האלה בכמה זירות שבהן מתהוות מנהיגויות וסמכויות חלופיות בחברה החרדית . החוקרים השותפים למאמץ מחקרי זה באים מדיסציפלינות שונות ומסתייעים בכלי מחקר מגוונים . כך נחשפת לפני הקורא קשת רחבה של התפתחויות בתחומי מנהיגות המשנה והיווצרותן של סמכויות חלופיות , ונפתח לו צוהר למגוון עשיר של דפוסי מנהיגות וסמכות בחברה החרדית שעד כה נזנחו במחק...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד