מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות

מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל : אתגרים וחלופות מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל : אתגרים וחלופות עורכים : קימי קפלן  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד