רשימת המשתתפים

רשימת המשתתפים פרופ' אטיין בליבר University of Paris X : Nanterre ד"ר אורי בן אליעזר החוג לסוציולוגיה ולאנתוופולוגיה , אוניברסיטת וזיפה ד " ר הונידה גאנם פוסט דוקטורנטית בחוג לסוציולוגיה , אוניברסיטת הרוורד ד"ר יהודה גודמן המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר סיגל גולדין הוזוג לסוציולוגיה ולאגתרופולוגיה , אוניברסיטת חיפה ד " ר סנאית גיסיס מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן , אוניברסיטת תל אביב ד"ר אמל ג'מאל החוג למדע המהנה , אוניברסיטת תל-אביב ד " ר דפנה הירש פוסט דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' חנה הרצוג החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה , אוניברסיטת תל אביב גב' יאלי השש החוג לתולדות ישראל , אוניברסיטת חיפה פרופ' יפעת וייס החוג להיסטוריה של עם ישראל ובית הספר להיסטוריה , האוניברסיטה העברית בירושלים , ומכון ון ליר בירושלים  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד