רשימת מקורות

רשימתמקורות אברהמי , ע , ' וע' ברק , 2005 א . "הנערים האתיופים רוקדים באשקלון , " הארץ , 2005 , — . 12 . 1 . 05 ב . "המוסיקה השחורה היא התרופה למצוקה , " הארץ , . 13 . 1 . 05 אדינו אבבה , ד . 2002 , ' "מושפלים , " ידיעות אחרונות , . 2003 , — . 22 . 9 . 02 "אתיופים ? לא בבית ספרנו , " ידיעות אחרונות , . 11 . 6 . 03 אדלשטיין , א '' . 2002 , ' דפוסים של עבירות ועבריינות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל , " משטרה וחברה . 32-5 : 6 . 2004 , — "שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה , " משטרה וחברה . 32-5 : 8 אולנדר , מ . 1999 , ' לשונות גן ערן : ארים ושמים - זוג מן השמים , ירושלים ותל אביב : שוקן . אונא , מ . 1986 , ' "רעיון הבחירה כניגוד לחוק נגד גזענות , " מעדיכ , . 3 . 7 . 86 אופיר , י , ' ח' דסקל , נ' דרור , ב' ( גלין ) הולצמן , א' הירשפלד וח' סלומון , . 2001 עוברים זרים בתחום הסיעוד , מאמר לדיון מס' , 7 . 01 ירושלים : משרד העבודה והרווחה , הרשות לתכנון כוח אדם . אופיר , ע . 2003 , ' "בין קידוש החיים להפקרתם : במקום מבוא , "Homo SacerV ש' לביא ( עורך , ( טכנולוגיות של...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד