האם קיימת "גזענות חדשה"?

האם קיימת "גזענות חדשה ?" אטיין בליבר עד כמה ראוי לדבר על גזענות חדשה ? האקטואליה מכתיבה לנו את השאלה בצורות המשתנות ממדינה למדינה , אך הרומזות על קיומה של תופעה שחורגת מן המישור הלאומי . עם זאת , אפשר להבין את השאלה בשתי דרכים . מצד אחד , האם אנו עדים להתחדשות היסטורית בקרב הפוליטיקה והתנועות הגזעניות , שאפשר להסבירה בהתגבשות נסיבות של משבר או בכל גורם אחר ? מצד אחר , האומנם מדובר בגזענות חדשה ברעיונותיה ובמשמעותה החברתית , כזאת שאין לצמצמה לדגמים מן העבר , או שמא מדובר בשינוי טקטי בלבד ? אעסוק כאן בעיקר בהיבט השני של השאלה . בראשית דבריי עליי להעיר הערה . ההשערה בדבר קיומה של גזענות חדשה , לכל הפחות בנוגע לצרפת , התבססה על ביקורת פנימית שנמתחה על התיאוריות ועל דפוסי השיח הנוטים להצדיק מדיניות של הדרה במונחי אנתרופולוגיה ופילוסופיה של ההיסטוריה . נעשה אך מעט למצוא קשר בין חדשנותן של הדוקטרינות ובין החידוש במצבים הפוליטיים ובשינויים החברתיים המשמשים קרקע לצמיחתן . אטען כי הממד התיאורטי של הגזענות , כאז כן עתה , אמנם מהותי מבחינה היסטורית , אך אין הוא עצמאי או ראשוני . הגזענות היא "תופע...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד