על תלאות הזמן המוגזע

על תלאות הזמן המוגזע אמל ג'מאל מבוא מאמר זה עוסק במורכבות הקשר בין הגזעה לזמן . בהיות הזמן ממד קיומי חשוב בהוויה האנושית הוא משמש מסמן הגזעה הנשען על הבחנה בין תפיסות זמן ועל ייחוס תפיסות זמן שונות לקבוצות בני אדם . פעולת הייחוס משקפת בדרך כלל יחסי כוחות ומאפשרת לקבוצות שולטות לשלוט בזמנן של קבוצות נשלטות . נעשית הבחנה בין זמן יקר וחשוב , המזוהה עם הצד השולט , ובין זמן זול ופחות ערך , המזוהה עם הצד הנשלט . בדרך כלל השולט מבין את מסגרות הזמן האלה במונחים של גזע או כמו גזע , ולכן מייחס מהות שאיננה משתנה או מהות נחותה לקבוצות בני אדם שהוא שולט בהן . הוא מייחס לזמן ערך תרבותי וחברתי במסגרת סולם ערכים היררכי . יתר על כן , הגזעת הזמן עשויה להתבטא בהצבתן של קבוצות תרבותיות שונות במקומות שונים על פי חשיבות עולה או יורדת על ציר הזמן ; היא גם יכולה להתבטא בפרקטיקות חברתיות , פוליטיות ותרבותיות , המקבלות כינויים פונקציונליים או תועלתניים "ענייניים . " תהליכי ההגזעה האלה הם תהליכים של המצאה ודמיון חברתיים של הגזע על בסיס מסמנים שונים ההופכים את תפיסת הזמן החברתי לחלק אינטגרלי כביכול של הסדר הטבעי ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד