"גזע" הוא גזע הוא גזע? השימוש בקטגוריה "גזע" בגנטיקה, באפידמיולוגיה וברפואה בעשורים האחרונים

" גזע" הוא גזע הוא גזע ? השימוש בקטגוריה "גזע" בגנטיקה , באפידמיולוגיה וברפואה בעשורים האחרונים סנאית גיסיס פתיח האבחנה הרווחת למדי , שלפיה השימוש בקטגוריה "גזע" במדעים העוסקים באדם - גנטיקה , אפידמיולוגיה ורפואה - נעשה שכיח ביותר בשני העשורים האחרונים היא נקודת המוצא לבחינה ההיסטורית שאני מציעה במאמר . אני שואלת : האם היה לקטגוריית הגזע תפקיד במחקר בגנטיקה , באפידמיולוגיה וברפואה מאז מלחמת העולם השנייה ? ואם כן , כיצד השתמשו בקטגוריה זו ? האם אפשר לסדר את השימושים השונים בקטגוריה לפי שלבים מובחנים דיים לאורך הזמן ? לאילו תהליכים או אירועים בתחומים הנחקרים אפשר לקשר שלבים אלו ? האם היתה חשיבה רפלקטיבית וביקורתית על השימושים בקטגוריית הגזע לאורך השנים ? כאמור , בחרתי להשיב על השאלות הללו מנקודת מבט היסטורית ולא אנליטית גרידא . לשם כך השתמשתי כמקורות ראשוניים במקבץ של כתבי עת בריטיים ואמריקניים בעלי השפעה וחשיבות בתחומי הגנטיקה , האפידמיולוגיה והרפואה . הסקירה של כתבי העת מתחילה בשנת , 1946 לאחר מלחמת העולם השנייה , ומסתיימת בשנת . 2003 בחרתי בדרך זו משום שלדעתי כדי לקבל תמונה מהימנה על ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד