התפלגות היתרי העסקת עובדים זרים בישראל, ‭2004-1996‬