זרות ופוריות :הביו־פוליטיקה של הגירת עבודה, גוף ומגדר

זרות ופוריות : הביו - פוליטיקה של הגירת עבודה , גוףומגדר סיגל גולדין אדריאנה קמפ " הזר ... איננו ... הנווד שבא היום והולך מחר אלא ... האדם שבא היום ונשאר מחר" ( Simmel 1950 ) 2 1 לין רודריגז מהפיליפינים ביקשה לעבוד בישראל . כמו מהגרי עבודה אחרים המגויסים באופן רשמי על ידי מעסיקים ישראלים וחברות כוח אדם ישראליות , גם היא נדרשה לעבור בדיקות רפואיות מקיפות לפני בואה לישראל . הבדיקות נועדו בין השאר לוודא שאין היא נושאת מחלות מידבקות ושאינה בהיריון . זמן קצר לאחר שנכנסה לישראל באשרת עבודה התברר לה שהיא בחודשי הריונה הראשונים . ביוני 2005 ילדה בן . כשבועיים לאחר הלידה פנתה רודריגז אל לשכת מינהל האוכלוסין באזור מגוריה , הודיעה על דבר הלידה , וביקשה לברר כיצד עליה לפעול כדי לשמור על מעמד חוקי בישראל . במשרד הפנים נמסר לה שעל פי הנהלים היא זכאית לאשרת תייר בלבד , שתוקפה יפוג 12 שבועות לאחר הלידה . במועד זה יהיה עליה לבחור אם לעזוב את הארץ או לשלוח את תינוקה מישראל . מידע זה התבסס על "נוהל עובדת זרה בהיריון , " שנוסח במינהל האוכלוסין באוקטובר . 2004  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד