עלבונות מיניים וגבולות גזעיים: כשירות תרבותית והסכנות הטמונות בנישואי תערובת

עלבונות מיניים וגבולות גזעיים : כשירות תרבותית והסכנות הטמונות בנישואי תערובת אן לורה סטולר פרק זה עוסק בבניית קטגוריות קולוניאליות וזהויות לאומיות ובאנשים המתנודדים בעמימות שביניהן , מתוך שהם חוצים את פרשות המים האימפריאליות האלה ומאיימים על קיומן . הוא נפתח בסיפור על המטיסאז' ועל הצאצאים בני הכלאיים שנולדו לזיווגים כאלה בהודו סין הצרפתית על סף המאה ה . 20 לסיפור זה חוטי השתלשלות מרובים , העוסקים באנשים שרגישויותיהם התרבותיות , קיומם הפיזי ודעותיהם הפוליטיות ערערו על הבחנותיו של ההבדל ששימר את גבולותיו המסודרים של השלטון הקולוניאלי . עלילת הסיפור ופתרונו קוראים תיגר על הנטייה לטפל בדחפים לאומניים אירופיים ובקווי מדיניות גזעניים קולוניאליים כבמפעלים נפרדים , מאחר שכאן העניין נדון והוטען במטען פוליטי בנקודת החיבור שבין הקטגוריה הגזעית , המוסריות המינית , הכשירות התרבותית והזהות הלאומית . במובן רחב יותר הוא מתמודד עם מתח אימפריאלי , שפרק זה רק מתחיל לסרטטו . מדובר במערכת היחסים בין סוגי השיח השונים - שיח ההכלה , שיח ההומניטריות ושיח השוויון - שעיצבו את המדיניות הליברלית בשלהי המאה ה 19...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד