הגזעתם של היהודים: אנתרופולוגיה היסטורית של חוקי נירנברג

הגזעתם של היהודים : אנתרופולוגיה היסטורית של חוקי נירנבת יפעת וייס ההשקפות המקובלות על חוקי נירנברג נגזרות באופן מובן מאליו מההשלכות של חוקים אלו על גורלם של היהודים תחת השלטון הנאצי בשנות השלושים ותחת הכיבוש הנאצי בשנות הארבעים . זו קרוב לוודאי הסיבה לכך שאופיים כחוקי אזרחות נסתר מן העין . היות שמדובר בחוקי אזרחות , כך אטען , יש להבין אותם לא רק בהקשרן של רדיפות היהודים , ראייה טלאולוגית בעיקרה , אלא במסגרת התפתחותה של מסורת האזרחות הגרמנית . אזרחות בכלל , ובמקרה זה שיטת האזרחות הגרמנית , מסדירה עקרונות של שייכות והדרה באמצעות חוקים מתוך מיסודם של קודים תרבותיים מוקדמים . אין לפרש את העובדה הפשוטה כי קודים תרבותיים מסוימים קיימים בתרבויות מקדמת דנא כאמירה בלתי מחייבת על תת מודע קולקטיבי . להפך , יש לפרש קודים אלה בהקשרן של החוויות ההיסטוריות המובהקות שהם נטועים בהן , ובמקרה הגרמני הם מוטמעים בהיסטוריה המיוחדת של הקולוניאליזם הגרמני . במאמר זה , בכוונתי להתמקד בכמה המרות שבין תרבות לדם בהיסטוריה הקולוניאלית הגרמנית המודרנית , שקדמו לחוקי נירנברג והשפיעו לטענתי באופן מובהק על עיצובם הס...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד