צבע וגזע בסיפורת הישראלית של "דור המדינה"

צבע וגזע בסיפורת הישראלית של "דור המדינה" חנן חבר א בשדה התרבות והחברה פועלים מתווכים במנגנון של הבניה תרבותית ופוליטית שניתן לכנות בשם "הגזעה . " הגזעה היא הפיכתם של הביולוגי ( למשל צבע עור ושושלת משפחתית , ( של החברתי ( למשל ארץ מוצא ) או של התרבותי ( למשל הרגלי אכילה ועמדה כלפי הטכנולוגיה ) ל"טכעי" ולבלתי ניתן לשינוי ( ראו שנהב ויונה במבוא לספר זה . ( ההגזעה מאפשרת לעסוק באופני ההבניה ההיסטוריים והפנומנולוגיים של הגזע , ולסרטט את המומנטים שבהם היא נוצרת , משתנה או מתחלפת . אמנם הגזע הוא הבניה חברתית , אך אין פירושו של דבר שזוהי פיקציה , שכן הבניה זו עמדה ביסודם של משטרים ותנועות חברתיות : גזע אולי אינו קיים אבל הוא הורג בני אדם . ( Guillaumin 1995 , 106-107 ) הגזעה היא מהלך המצביע על אקט הכינון של הקטגוריה ועל העובדה שהקטגוריה אינה יציבה מבחינה אמפירית ותיאורטית . ארנסטו לקלאו מדבר על אי היציבות של קטגוריות אידיאולוגיות , ( Laclau 1980 ) ואכן ניתן להראות שלגזע אין ולא היתה היסטוריה רציפה . שלב חשוב בחקירה של אי יציבות הקטגוריה של גזע הוא ההבנה שייצור ה"אחרות" הגזעית פירושו ייצור תהל...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד