אנחנו גזענים?! שיח הגזענות כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל כפי שהוא משתקף בעיתונות הכתובה בעברית (2000-1949)

אנחנו גזענים !? שיח הגזענות כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל כפי שהוא משתקף בעיתונות הכתובה בעברית ( 2000-1949 ) חנה הרצת אינה לייקין סמדר שרון במגילת העצמאות , שהיא מסמך המסמל את ערכי היסוד של מדינת ישראל , נאמר בין השאר שמדינת ישראל "תהא מושתתה על יסודות החירות , הצדק והשלום ; ... תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין . " ההבטחה לשמור על שוויון מלא מתנפצת אל מול מציאות מתמשכת של אי שוויון חברתי , כלכלי ופוליטי של אזרחי ישראל הערבים הפלסטינים ולנוכח האשמות חוזרות ונשנות בארץ ובעולם בדבר קיומה של מדיניות גזענית כלפיהם . במאמר זה נבקש להתחקות אחר השימוש במונח "גזענות" בהקשר של המדיניות כלפי אזרחי ישראל הפלסטינים כפי שהיא מתבטאת בעיתונות הכתובה , מקום המדינה עד שנת . 2000 נשאל האם נעשה שימוש במונח זה בעיתונות ומתי , ובאילו משמעויות הוא הוטען . המאמר מציע לחלק את השיח הציבורי כפי שהוא משתקף בעיתונות לשלוש תקופות עיקריות : ( א ) משנת 1949 עד סוף שנות השבעים - השיח המוקדם , שבו היה לטענתנו טאבו על השימוש במונח גזענות בהשפעת טראומת השואה ; ( ב ) שנות השמונים , תקופ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד