מבוא: גזענות מהי?

מבוא : גזענות מהי ? יהודה שנהב יוסי יונה " גזע אינו ממשי אולם הוא קיים , " אומרת החוקרת והפמיניסטית הצרפתייה קולט גיומן . "גזע אינו ממשי . " היא מוסיפה , "אבל הוא הורג אנשים" . ( 1995 , 99-107 Guillaumin ) אמירה זו מצביעה על דיאלקטיקה שכיחה בלימודי תרבות המאפשרת בעת ובעונה אחת את קיומה של תופעה ואת אי קיומה , את הנכחתה ואת ריקונה מתוכן , את הכחשתה ואת אשרורה באמצעות גינויה . "גזע" אינו קיים באמת אלא הוא הבניה תרבותית , המצאה של בני אדם ו אולם יש לו כוח מתוקף הדמיון שלו בתרבות האנושית . אחת מזירות הדמיון המרכזיות של המושג "גזע" ונגזרותיו היא המדע . אמנם הבחנה על בסיס של השתייכות קבוצתית היא תופעה עתיקה , ( Greenwood 1984 ) אולם המשמעות המודרנית של המושג היא בת המאה ה . 18 את הניסוחים הראשונים ל"גזע" כקטגוריה אנושית אפשר לייחס לעבודותיו של יוהן פרידריך בלומנבך , ( Blumenbach , 1752-1840 ) פרופסור לאנתרופולוגיה פיזית באוניברסיטת גטינגן , גרמניה . ( Barkan 1992 ) מיון אנשים על בסיס של קטגוריות גזעיות קיבל תאוצה במאה ה , 19 הן מתוקף ההתפתחויות הדרמטיות במדעי הטבע והשימושים החברתיים והפולי...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד