פתח דבר

פתח דבר הספר המונח לפני הקוראות והקוראים הוא פרי עבודתם של חברי הפורום ללימודי חברה ותרבות בישראל אשר ייחד את דיוניו בשנת 2004 / 5 לנושא "גזע , הגזעה וגזענות . " הפורום הוא קבוצת מחקר בין תחומית הפועלת במכון ון ליר בירושלים מאז שנת . 1999 בכל שנה הקבוצה לומדת נושא מחקרי תיאורטי אחד העומד על סדר היום החברתי והתרבותי בישראל . העיקרון המנחה את עבודת הפורום הוא ההתבוננות בחברה ובתרבות בישראל מנקודות מבט לא הגמוניות . בשנים קודמות עסק הפורום בנקודת המבט המזרחית - ועבודתו באה לביטוי בספר מזרחים בישראל . עירן ביקורתי מחודש ' - , בנקודת המבט הלא חילונית - ועבודתו באה לביטוי בספר מערבולת הזהויות : דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות 2 בישראל ; ובנקודת המבט של מהגרים ושל קבוצות מוחלשות אחרות על האזרחות המרובדת בישראל - ועבודתו באה לביטוי בספר פערי אזרחות : הגירה , 3 פריון וזהות בישראל . בפורום על גזע , הגזעה וגזענות השתתפו החוקרות והחוקרים רונה ברייר גארב , הונידה גאנם , יהודה גודמן , סיגל גולדין , סנאית גיסיס , אמל ג'מאל , דפנה הירש , חנה הרצוג , יאלי השש , יפעת וייס , חנן חבר , יעקב ידגר , יוסי יונ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד