10. הספרייה הנשכחת

. 10 הספרייה הנשכחת בעת העתיקה היו הספריות קשורות בהתגבשותה ובהנצחתה של הגמוניה : בכינון מוקד סמכות בהקשר תרבותי הטוען למקורה האלוהי של ההגמוניה , בהנצחת שמותיהם של כותבי החיבורים הנאספים בספריות בזיקה להגמוניה ולמקור סמכותה , בעיצוב הזיכרון ובשאיפת ההנצחה בזיקה למיתוסים המכוננים את ההגמוניה . הספריות נוסדו לשם שימור סוג דעת ייחודי של מסורת ספרותית , כביטוי לצבירת הון תרבותי , כביסוס הלגיטימציה של דפוסי ידע ממקורות מקודשים , כאישוש המונופול על סמכות הדעת , וכאישור חזקתם הבלעדית של בעלי הסמכות , בעלי המסמכים המקודשים , יוצרי המסורות , שומריהן ומנחיליהן , על דפוסי הידע ' . הספריות היו קשורות תמיד בהגמוניה , בבחירה אלוהית ובקנוניזציה , שכן הן היו קשורות לזהותם של הקובעים למי שמורה זכות ההכרעה מה ראוי להישמר בספרייה ומדוע , וממילא באופן בלתי נמנע היו קשורות בהדרה ובצנזורה , היינו , בהכרעה - כתביו של מי אינם ראויים להתקדש ולהיזכר , קולו של מי אינו ראוי להישמר ולהיכלל , ומה אין ראוי לשמור בספרייה ועל שום מה . הספריות קשורות בפיתוחה של דת ספר , באיסוף כתבים המשקפים אידיאלים מקודשים ומיתוסים מ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד