9. בין מיתוס להיסטוריה

. 9 בין מיתוס להיסטוריה דברים אלה לא אירעו מעולם ובכל זאת הם קיימים תמיד . רוברטו קאלאסו , נישואי קדמ 01 והרמוניה , 1 דברים של עיקר - אינם שאלה אחרונה , או דבר פשר , או תכלית אמורה , הם קשב . נתן אלתרמן , חגיגת קיץ , 200 אין קו ברור התוחם את גבולות הזיכרון המקודש ומפריד במסורות הכוחניות המיסטיות בין מיתוס להיסטוריה או בין היסטוריה של קהילה מדומיינת למציאות היסטורית מתועדת העומדת במבחן הביקורת , שכן לגבי דידם של הכוהנים שכתבו , יצרו ונצרו את העבר , כל שושלת הכהונה הפטריליניארית המקודשת היא הוויה היסטורית שיש עליה עדות ספרותית רציפה . הוויה זו , המתועדת בכתבי קודש , קשורה ברצף גנטי מדור לדור ומתאפיינת בהנחלה רצופה של מורשת כתובה מקודשת לשושלת נבחרת , הקשורה בעולם המלאכים הנתפס כמקור סמכות והשראה . ראשיתה של שושלת זו , שגיבוריה נקשרים לדעת כתובה בספרים וללימוד בהשראת המלאכים מזה , למסורת הבריתות ולהעלאת קורבנות על מזבח העולה במקום ארונה , בבית אל , בשלם , בירושלים , בהר ציון , או בסלע ציון מזה , היא כאמור בחנוך ובצאצאיו לאורך ארבעה דורות : מתושלח , למך , בניו נח וניר , שם בנו של נח ומלכי ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד