8. השתלשלות הספרייה בשבעה שלבים

. 8 השתלשלות הספרייה בשבעה שלבים אלוהים חרת חוקיו לכול מעשי רוח ומשפטי כבודו לכול מיסדי דעת . 1 שירות עולת השבת מסביב לוחיות , לוחיות , לוחיות מלאי של חימר רטוב , : -י * TT " אם אדם לאט מפסיק לחיות , זה לא מפני * טאין על מה לכתוב . נתן אלתרמן , ימי אור האחרונים , 222 השתלשלות הספרייה במסורת הכוהנית מעידה בעליל כיצד נברא העולם בספר , מספר וסיפור , כלשון ספר יצירה ( א , א ) שנכתב באמצע המאה הראשונה 2 לספירה , בזמן שבית המקדש היה קיים . ייסוד הספרייה והנחלתה מדור לדור התרחשו בשבעה שלבים עיקריים המתארים את הנחלת הדעת הגנוזה ממלאכים לבני אדם . מסורות שביעוניות שונות נזכרות בהשתלשלות ההנחלה כמקובל במסורת הכוהנית , הקושרת שבע ושבועה ומייחסת קדושה לשביעי ולשביעיות בשל יחידת הזמן השביעונית המעצבת את סיפור הבריאה בספר בראשית , קוצבת את מועדי הקודש מראשית עד אחרית , ומייחדת את חלוקת הזמן הנשמעת ממקור אלוהי במחזוריות שביעונית הנשמרת בידי מלאכים וכוהנים במקצב נצחי מקודש . מסורות מקודשות אלה קשורות בשבועות , חלומות , חזיונות וספרים , לאמור , בתודעה החורגת מגבולות העולם הנראה וקשורה במסורת כתובה , בש...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד