6. הספרייה של חנוך סופר הצדק והנחלתה לבניו הכוהנים: מסורת השבועות והבריתות

. 6 הספרית של חנוך סופו הצדק והנחלתה לבניוהכוהנים : מסורת השבועות והבריתות ויאמר אל אוריאל הביאה את הספרים מאצרותי ולקחת קנה [ ממהר לכתב ] ונתת לחנוך והגדת לו את הספרים . חנוך ב י , ב לטענתם של מחברי ספרי חנוך וספר היובלים , הזמן המקודש , המקום המקודש ויסודות החוק המקודש נודעו לבני האדם מאז הדור השביעי לבריאה , ואילו בחירת ישראל , קדושת הר ציון , לוחות השמים ושמירת השבת נודעו כבר בשבוע הראשון לבריאה , כאמור בספר היובלים ( פרק א . ( ייתכן שעמדות אלה , המקדימות את קדושת הזמן , קדושת המקום , קדמות הברית , קדושת הספרים , ובחירת ישראל לשבוע הבריאה , ועיגון שבעת מועדי ה' והמצוות התלויות בהם בחיי חנוך , נח , אברהם , יצחק , יעקב , לוי ומשה , עלו בתגובה לערעור על תקפות החוק האלוהי , מקורו , קדמותו ונצחיותו בחוגים מתבוללים בתקופה 1 ההלניסטית . מאות המגילות של המסורת הכוהנית הקשורה בבית צדוק , שהתגלו במדבר יהודה , מכוננות ספרייה המשקפת מציאות דתית הנסמכת על דבר אלוהים ועל דברי מלאכים הכתובים בספרים . מציאות זו מעוגנת בשורה של בריתות שנכרתו בימי נח , אברהם , יצחק ויעקב בחג השבועות , במחצית החודש ה...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד