5. חנוך בגן עדן במסורות השונות לפני הספירה ואחריה

. 5 חנוך בגן עדן במסורות השונות לפני הספירה ואחריה וילקח מתוך בני האדם ונוליכהו אל גן עדן לגדולה ולכבוד והנהו שם כתב דין ומשפט לעולם היובלים ד , כג וגן עדן הוא בין החלוף ואי החלוף חנוך ב ה , ד לפני ולפנים הוא דוגמתו של גן עדן וכשנכנס הכוהן לשם נכנס בנשמה ולא בגוף ... זכה הכהן נכנס שם בשלום ויצא בשלום . זוהר חדש , יט ע"א לדברי ספר היובלים , גן עדן נברא ביום השלישי לבריאה , לפני בריאת מחזורי הזמן הנמדדים בשמש ובירח , שנבראו ביום הרביעי , לפיכך הוא מצוי מעל לזמן , בתחום הנצח או בעדן , ופגעי הזמן וחמודותיו אינם חלים עליו ( ב , ז . ( השוכנים בו , מלאכי קודש ודרי מרום , זוכים לחיי נצח . גן עדן הוא דגם התשתית של קודש הקודשים , הקשור בחיים הנצחיים ובמעגלי צדק וקדושה , בכרובים , במים חיים , בעצי קודש , בעצי חיים , גן שמהותו הנצחית המחזורית כגן חיים חורגת מגבולות הזמן והמקום ( ב , ז-ח . ( גן עדן , המכונה בספר היובלים "גן עדן קודש קודשים" ( ח , יט , ( הוא תבנית המקום המקודש , שבו נושקים שמים וארץ ב"מקום מבורך , " ב"טבור הארץ" וב"הר קדוש" ( חנוך א כו , א-ב , ( שנודע כ"הר ציון [ ... ] טבור הארץ" ( ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד